2018-11-28

Wykonanie usługi w zakresie "Analiza instrumentów finansowych jako narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP

Przedmiot zamówienia

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie "Analiza instrumentów finansowych jako narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP ".
 

Terminy

Ofertę dotyczącą powyższego zamówienia należy przesłać do 30 listopada 2018 r. do godz. 16.00:
 • e-mailem na adres: FPPP.zamowienia@mpit.gov.pl i justyna.gorzoch@mpit.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Departament Innowacji
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
 • osobiście w kancelarii ogólnej w siedzibie Zamawiającego.  
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Justyna Gorzoch (justyna.gorzoch@mpit.gov.pl)."
 
Szczegóły znajdują się w załączniku SOPZ. 

Załączniki

  SOPZ Analiza instru...nie ofert.pdf 61,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz i zalaczn...ie ofert.docx 74,52 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się